newauthority‘AUTORITEIT’ staat vaak synoniem voor een vorm van  MACHT.

Het Nieuwe Autoriteits- model heeft helemaal niets meer te maken met dit oude autoriteitsconcept maar biedt een alternatief waarbij autoriteit in eerste plaats staat voor ‘kracht’.  Iedere autoriteitsfiguur is een ‘gezags’drager geen machtshebber. Daarenboven wordt dit gezag niet alleen uitgeoefend maar samen met andere gezagsdragers. Een totaal andere kijk op het organiseren van ‘relaties tussen ongelijken’

Dit is oorspronkelijk een opvoedingsmodel dat intussen al heel breed wordt toegepast in allerlei werkcontexten en relaties. Het werd ontwikkeld door de universiteit van Tel-Aviv. In eerste instantie was het bedoeld om ouders en later werd het aangepast naar andere opvoedingssituaties (in scholen en instellingen). 

Het autoriteitsconcept krijgt een eigentijdse, unieke invulling. Er wordt resoluut gekozen voor een nieuwe grondhouding bij gezagsrelaties, nl. het zorg dragen voor je kracht als gezagsdrager in plaats van het controleren van het gedrag van het kind/de jongere/de ander. 

Bij deze grondhouding  hoort geweldloosheid. Enkel als grensoverschrijdend of problematisch gedrag, aangepakt wordt in ‘GEWELDLOOS VERZET’, blijft de gezagsdrager zijn zelfcontrole behouden. Er worden handvaten aangereikt voor het verhogen van kracht en zelfcontrole in hoofde van de gezagsdragers om steeds opnieuw zorgzame, respectvolle als waakzame relaties met kinderen en jongeren uit te bouwen 

De verandering van de totale sfeer, de ruime omgeving is de garantie voor een geweldloze relatie tussen de gezagsdrager en de jongere/het kind/de ander; een sfeerverandering gebaseerd op 7 pijlers

                            * Sprekende ‘beelden’ :

                            De dinosaurus die niet werd uitgeroeid, maar uitstierf omdat zijn omgeving veranderde ( het ‘lastige gedrag van de ander’ zal verdwijnen als het gezag tov hem/haar veranderd)

                             Het zuurstofmasker : EERST voor zuurstof voor de gezagsdrager zorgen.

                            dino  zuurstofmasker

 

Meer weten?

Lees hier volgende artikels:

Een praktisch opvoedingsmodel : een tipje van de sluier ( Veerle LISABETH)

Het ijzer smeden als het koud is, NA in gezinnen

Geweldloos verzet – kiezen voor warme en waakzame opvoeding

Een verhaal van nabijheid bieden en grenzen stellen

Of ga op zoek naar volgende boeken:

Nieuwe Autoriteit, Haim Omer, 2011boeken 

Waakzame Zorg, Haim Omer, 2015

Geweldloos verzet in gezinnen, Elaine Wiebinga en Haim Omer, 2015

Geweldloos verzet op school, Wil van Nus, 2015

Geweldloos verzet, Handleiding voor Ouders, Elaine Wiebinga & Haim Omer, 2016