newauthority‘AUTORITEIT’ staat vaak synoniem voor een vorm van  MACHT.

Het Nieuwe Autoriteits- model biedt een alternatief waarbij autoriteit in eerste plaats staat voor ‘kracht’.  Kracht waarop wordt gesteund om relaties tussen ‘mensen in verschillende posities’ vorm te geven.

Dit is oorspronkelijk een opvoedingsmodel dat intussen al heel breed wordt toegepast in allerlei werkcontexten en relaties. Het werd ontwikkeld door de universiteit van Tel-Aviv. In eerste instantie wat het bedoelt om ouders en later aangepast naar andere opvoedingssituaties (in scholen en instellingen) krachtig te maken en zowel zorgzame, respectvolle als waakzame relaties met kinderen en jongeren op te bouwen.

Het autoriteitsconcept krijgt hier een eigentijdse, unieke invulling. Er wordt resoluut gekozen voor een nieuwe grondhouding bij gezagsrelaties, nl. het zorg dragen voor je kracht als gezagsdrager in plaats van het controleren van het gedrag van het kind/de jongere/de ander.

Even rechtlijnig wordt in Nieuwe Autoriteit,  bij mogelijks grensoverschrijdend of problematisch gedrag, vastgehouden aan een aanpak  in ‘GEWELDLOOS VERZET’.

Bij een Nieuwe Autoriteit-relatie, hoort geweldloosheid. Het model biedt concrete handvaten aan om deze geweldloosheid gestalte te kunnen geven.

De verandering van de totale sfeer in de opvoedingsrelatie is de garantie voor een betere relatie tussen de gezagsdrager en de jongere/het kind/de ander.;een sfeerverandering gebaseerd op 7 pijlers

                            * Sprekende ‘beelden’ :

                            De dinosaurus die niet werd uitgeroeid, maar uitstierf omdat zijn omgeving veranderde, staat symbool voor het ‘lastige gedrag van de ander’ die zal verdwijnen als het gezag tov hem/haar veranderd

                             Het zuurstofmasker : eerst voor zuurstof voor de gezagsdrager zorgen.

                            dino  zuurstofmasker

 

Meer weten?

Lees hier volgende artikels:

Een praktisch opvoedingsmodel : een tipje van de sluier ( Veerle LISABETH)

Het ijzer smeden als het koud is, NA in gezinnen

Geweldloos verzet – kiezen voor warme en waakzame opvoeding

Een verhaal van nabijheid bieden en grenzen stellen

Of ga op zoek naar volgende boeken:

Nieuwe Autoriteit, Haim Omer, 2011boeken 

Waakzame Zorg, Haim Omer, 2015

Geweldloos verzet in gezinnen, Elaine Wiebinga en Haim Omer, 2015

Geweldloos verzet op school, Wil van Nus, 2015

Geweldloos verzet, Handleiding voor Ouders, Elaine Wiebinga & Haim Omer, 2016