top of page

Gezin                                                                

Als ouder/plusouder(s)/  is het niet altijd evident om alleen met dit model aan de slag te gaan.  U kan individueel, als (plus)ouders samen, of als groep van (plus)ouders, gedurende een zekere tijd of paar keer per jaar coaching of supervisie krijgen zodat je aanpak kan geëvalueerd worden en je ondersteuning krijgt waar het moeilijk loopt. 

Bij bemiddeling en therapie in geval van echtscheiding en andere gezinstransities is het implementeren van het NA-model bijzonder doeltreffend.

U krijgt in dit artikel :  Scheiden doet hoe dan ook lijden, een overzicht van de belangrijkste argumenten om speciaal in dergelijke situaties met het NA-model te werken.

Meer over de bemiddelingsactiviteiten  :

  • Als ouder(s) of groep van ouders, en zeker ook ouder in een ‘veranderende gezinssituatie’,
    kan u contact opnemen voor een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek.

  • Als geïnteresseerde bemiddelaar  kan u zich aanmelden zodat we u kunnen contacteren
    van zodra er een opleiding voor bemiddelaars wordt georganiseerd.

bottom of page