top of page

School                                                              

Het Nieuwe Autoriteitsmodel is door de ontwikkelaars specifiek aangepast om gemakkelijker bruikbaar te zijn in scholen enerzijds en jeugdinstellingen anderszijds.Het is intussen in de jeugdzorg en in heel wat onderwijsinstellingen  in West-Europa succesvol geïmplementeerd.

Hoe kom je tot een school/instelling met een waakzame zorg voor de leerlingen met aandacht voor inspraak en open communicatie?

Hoe bereik je dat jullie team bestaat uit krachtige gezagsfiguren die  in een geweldloze aanpak grenzen en afspraken laten respecteren?

Het team wordt na implementatie van het model een ‘dragend netwerk’  en ‘gezag en autoriteit’ betekenen ‘respect hebben  en zorgen voor’. Zo kom je tot een ander klimaat in school die garant staat voor preventie van moeilijk gedrag. In confrontatie met dergelijk gedrag is de basishouding: loslaten van controle over de leerling en focussen op zelfcontrole. De leerkrachten dragen het de-escalerend handelen en geweldloosheid hoog in het vaandel.

Het NA-schoolmodel wordt heel concreet en praktisch samengebundeld in het PEN programma:

‘Presence – Empowerment – Net-support’

Vanuit ‘Nieuweautoreit.be’, wordt voor de implementatie resoluut gekozen voor het laten groeien van dit model van onderuit. Volledig in overeenstemming met het idee van ‘Nieuwe Autoriteit’ wordt er niet gepoogd het model vanuit een (oude) autoritaire positie op te leggen maar is de werkvorm bij trainingen, er één waarbij gewerkt wordt vanuit de ervaring zelf van de teamleden -met de circle-way in gedachten –  in kleine workshopgroepen die op beperkte schaal concreet aan de slag gaan, die zelf stap voor stap kunnen groeien in de methodiek en zo voor het langzame  zogenaamde ‘olievlekeffect’ zorgen.

Daarnaast kan u een UNIEKE bijkomende training worden aangeboden: C&CAT, Communicatie & Conflict Attitude Training, of je zou het Nieuwe Autoriteit ‘gespiegeld’ kunnen noemen. Veerle heeft verschillende jaren ervaring met het werken met kinderen in schoolcontext met de bedoeling hen attitudes bij te brengen om hun emoties te uiten en zo conflicten te vermijden en/of te beheersen. Kinderen worden door haar op een unieke manier getraind in deze attitudes. Leerkrachten én ouders staan versteld over de positieve gevolgen van deze aanpak. Het is niet meer en niet minder dan de logische spiegel van Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten. Ook leerlingen die werkelijk in hun kracht staan zorgen voor een aangenamere school.

Zin om als school,instelling en/of oudervereniging van het NA model te proeven? 

Zin om vanuit een teamgroep aan de slag te gaan?

Of zin in een combinatieopleiding  PEN – CCA?

Neem vrijblijvend contact voor verdere info

bottom of page